Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji

Członkowie Komisji

prof. dr hab. Jarosław Górniak
Prorektor UJ ds. rozwoju – przewodniczący
dr hab. Piotr Dobosz
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ
Wydział Filozoficzny
dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Wydział Historyczny
dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ
Wydział Filologiczny
dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
Wydział Polonistyki
dr Paweł Czuba
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ
Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ
Wydział Chemii
dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Wydział Biologii
dr hab. Piotr Łasak
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr hab. Andrzej Porębski
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr hab. Andrzej Górecki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ
Wydział Geografii i Geologii
prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Wydział Lekarski
dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ
Wydział Farmaceutyczny
dr hab. Roman Nowobilski, prof. UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Grzegorz Dubin
Małopolskie Centrum Biotechnologii
mgr inż. Gerard Żychowicz
zastępca Kanclerza UJ ds. techniczno-inwestycyjnych
mgr Marek Uliński
zastępca Kanclerza UJ ds. administrowania nieruchomościami
mgr Renata Szymoniak
kierownik Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
mgr inż. Roman Jezioro
kierownik Działu Remontów
mgr Joanna Ślaga
Główny Inwentaryzator Muzeum
mgr Małgorzata Majka
kierownik Inspektoratu BHP
mgr inż. Tomasz Wojtkiewicz
kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami

Zastępcy członków Komisji

dr hab. Bartłomiej Swaczyna
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Lech Trzcionkowski
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Stanisław Sroka
Wydział Historyczny
dr hab. Józef Kuffel, prof. UJ
Wydział Filologiczny
mgr Jacek Szarkowski
administrator Zespołu Budynków Wydziału Polonistyki, Dział Administrowania Nieruchomościami
dr hab. Jakub Rysz, prof. UJ
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Wojciech Macyk
Wydział Chemii
dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
Wydział Biologii
dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr hab. Adrian Tyszkiewicz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
mgr Piotr Widerski
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
Wydział Geografii i Geologii
prof. dr hab. Maciej Siedlar
Wydział Lekarski
dr hab. Marcin Kołaczkowski
Wydział Farmaceutyczny
dr Zbigniew Zalewski
Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr inż. Tomasz Wałowicz
zastępca kierownika Inspektoratu BHP
mgr inż. Andrzej Dudała
zastępca kierownika Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
mgr Mariola Grylewicz
zastępca kierownika Działu Administrowania Nieruchomościami
Jarosław Juszczak
szef Wewnętrznej Służby Ochrony w Muzeum UJ

Obsługa Komisji

mgr Karolina Zimnal-Trybała
Sekretariat Z-cy Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych